Xypex Concentrate

Xypex Concentrate er det mest kjemisk aktive produktet i Xypex Krystallinske vanntettings System.

Når blandet med vann, blir dette lys grå pulveret som en sementvelling som påføres direkte på betong over bakken eller under bakken, enten som en enkelt størk eller som den første av to strøk.

 

Concentrate brukes også som en Dry-Pac (1 del vann til 6 del pulver) i støpeskjøter, eller for reparasjon av sprekker, feil i støpeskjøter, forskalingshull og steinreir.

 

Xypex hindrer inntrengning av vann og andre væsker fra hvilken som helst retning ved å forårsake en katalytisk reaksjon som produserer en ikke-oppløselig krystallinsk dannelse i porene og kapillærgangene av betong og sementbaserte materialer.

Free shipping

24/7 support

Money back

Xypex anbefales til

Xypex anbefales til

 • Grunnmur

 • Broer

 • Renseanlegg

 • Kloakk kanaler

 • Tuneller

 • Balkonger

 • Parkeringsanlegg

 • Drikkevann reservoarer

 • Svømmebasseng

 • Kummer / pumpesumper

 • Heis sjakter

 • Akvarium

 • Garasjer

 • Alle typer sementbaserte konstruksjoner

Fordeler med Xypex

Fordeler med Xypex

 • Motstår ekstrem hydrostatisk trykk

 • Blir en integrert del av betongmassen

 • Kan forsegle hårfine sprekker opp til 0,4 mm

 • Diffusjonsåpen

 • Meget motstandsdyktig mot aggressive kjemikalier

 • Ikke giftig

 • Krever ikke en tørr overflate

 • Kan ikke punktere eller revne

 • kan påføres på den positive eller den negative side av betongoverflaten

 • Krever ikke beskyttelse under tilbakefylling eller under plassering av stål, netting eller andre materialer

 • Mindre kostbare å anvende enn de fleste andre metoder

 • Ikke utsatt for forringelse

 • Permanent