Tørrisrengjøring

Vi utfører rengjøring og fjerning av overflatebelegg med tørris

Be om pristilbud

Hva er tørrisrengjøring?

Tørris har i de siste 50 år blitt brukt i industrier som krever en effektiv men skånsom rengjøring, uten bruk av vann og kjemikalier.

Eksempler kan være rengjøring av maskiner og utstyr i bakerier og annen næringsmiddelproduksjon, rengjøring i elektriske installasjoner (tørris er ikke elektrisk ledende), sanitering innvendig i ventilasjonsanlegg og -kanaler, fjerning av belegg og skitt på varmevekslere, renovering i kjøletårn, renovering av bygninger ved soppangrep, sotbelegg etter brann, og en mengde andre oppgaver.

Fjerning av miljøfarlig maling og lignende fra betong, leca- og trekonstruksjoner i forbindelse med riving er også en type oppgave der tørris er svært godt egnet.

Det samme gjelder ved renovasjon og restaurering av murverk, treverk, og betongkonstruksjoner, der man vil fjerne gamle overflatebelegg, som f.eks. epoxymaling, alkydmaling, urenheter, og annet.

I tillegg til rengjøring og sanitering benyttes også tørris for å fjerne fastbrente belegg på sveiseroboter og i støpeformer for metaller, samt beleggsfjerning i støpeformer for blant annet plast og gummi.

Tørris tilfører ikke noe rengjøringsmateriale som skal oppsamles, og er fullstendig fritt for fukt. Det gir derfor rengjøringen en perfekt mulighet for å nå og rengjøre områder og deler, som normalt kun kan rengjøres manuelt.

Trenger du hjelp med tørrisrengjøring?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om ditt behov.

Kontakt oss